สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ณ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามถวายความปลอดภัยขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่