มทภ.๓ ให้การต้อนรับ รอง นรม. เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ และ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยตึงเฒ่า) บริเวณป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยตึงเฒ่า) บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า) หมู่ ๓ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย และป้องกันไฟป่าอย่างยืนต่อไป.