กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

มื่อวันจันทร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์)ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก