กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองทัพบกให้หน่วยตามภูมิภาคริเริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลอง สิ่งกีดขวาง โดยประสานกับหน่วยราชการใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมด้วย จิตอาสาพัฒนา, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓,กองพลทหารราบที่ ๔, มณฑลทหารบกที่ ๓๙ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์