มทภ.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เมื่อเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมี พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบนโยบายข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริอย่างเต็มความสามารถตามนโยบายกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน