เมื่อ 12 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ที่ บก.ฉก.ทพ.33 บ.ยีลาปัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา พล.ท. ฉลองชัย  ชัยยะคำ ผบ.ศปก.ทภ.3 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้น จชต. เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน