เมื่อ 13 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่ ฐาน ร้อย.ทพ.3305 บ.สาเก ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา    พล.ท.ฉลองชัย  ชัยยะคำ มทภ.3/ผบ.ศปก.3 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้น จชต. และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ และอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน