เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 เวลา 0900 พล.ท.สุภโชค  ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล และเป็นการส่งเสริมให้บุตรกำลังพลที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยได้มอบทุนจำนวน 112 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 326,000 บาท ณ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก