เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พลตรีจิรเดชคชรัตน์ของแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดทำมาตรการการจัดการระบบการดูแลเด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิช 9 แบบ New Normal โดยอ้างอิง มาตรฐานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการผ่อนปรนเพื่อการเตรียมเปิดสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563