เมื่อ 21 ก.ค. 63 ร.4 พัน.1 จัดกำลังพล พร้อมกับรถน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จว.อน. นำรถน้ำเข้าดำเนินการให้การส่งน้ำในการช่วยเหลือและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเพื่อการอุปโภค – บริโภคในพื้นที่ ม.8 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จว.อ.น. โดยการส่งน้ำใส่ถังกลางของชุมชน จำนวน 6 เที่ยว โดยมีจำนวนน้ำในการแจกจ่ายทั้งสิ้น 36,000 ลิตร