พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลโท สุภโชค  ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 0700 นาฬิกา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กองทัพบกได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราชเวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลา 08.30 น.กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้อง 102 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช