ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  พล.ต.ทรงธรรม  สิทธิพงษ์  รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 เพื่ออำนวยการควบคุมกำกับดูแลและรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือกซึ่งบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันนี้มีการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกจะต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปในบริเวณการตรวจเลือกทหารสำหรับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด 196 อำเภอ มีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพภาคที่ 3 ในปี 2563 มีจำนวน 14,965 นาย ในพื้นที่ของ อ.ตะพานหิน มีทั้งหมด 6 ตำบล มียอดตรวจเลือก 349 คน รับเข้ากองประจำการ 66 คน และสมัครใจเป็นทหารกองประจำการแล้วจำนวน 22 คน