เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 พล.ม.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 กิจกรรม โดยมี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน รายละเอียดดังนี้
1. เวลา 0700 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.
2. เวลา 0730 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องผาเมืองเผด็จศึก สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. 
3. เวลา 0800 พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ห้องผาเมืองเกรียงไกร สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. 
4. เวลา 0800 – 1200 กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.
5. เวลา 0930 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.