เมื่อ 28 ก.ค. 63 เวลา 07.30 น. พ.อ. รุศมนตรี   จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท.) พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด น.น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผวจ.น.น./ผอ.รมน.จังหวัด น.น. เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม เพื่อความสงบร่วมเย็นของพสกนิกรชาวไทย