เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหาร มทบ.31 และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการปลูกต้นไม้ และพัฒนาสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาด ตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธี  ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์