เมื่อ 28 ก.ค. 63 ร.4 พัน.1 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ ม.8 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และส่วนกลางของชุมชน โดยมีจำนวนน้ำในการแจกจ่ายทั้งสิ้น 42,000 ลิตร