เมื่อ 29 ก.ค.63 มทบ.36 เตรียมการด้านสถานที่และความพร้อมส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 63 ณ สถานที่ตรวจเลือกอาคารอเนกประสงค์ มทบ.36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์