เมื่อ 29 ก.ค. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง รอง ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วย หน.ฝยก.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกกองหนุนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ณ พื้นที่การฝึก อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมี เสธ.ร.17 และ รอง ผบ.ร.17 พัน.3  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รอง ผบ.พล.ร.7 ได้เน้นย้ำหน่วยในการฝึกฯ ดังนี้
- ให้หน่วยจัดกำลังพลที่ผ่านการฝึกกองหนุนฯ ปี 63 เป็นกองหนุนฯใน ปี 64 โดยไม่จัดกำลังพลดังกล่าวออกปฏิบัติงานนอกหน่วย
- ให้ กอ.ฝึกฯ จำลองสถานการณ์ฝึกให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงในพื้นที่ จชต. เพื่อให้ ผบ.หน่วย/หน.ชุด รวมถึง กำลังพลทุกนาย ได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์
- ให้หน่วยประสานข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่ จชต.เพื่อติดตามสถานการณ์คู่ขนาน และนำบทเรียนจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา นำมาฝึกเพิ่มเติมให้กับกำลังพล
- เน้นการฝึกกำลังพลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลายตำแหน่งเพื่อความอยู่รอดในสนามรบ เช่น กำลังพลทุกนายจะต้องสามารถทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับตนเองและเพื่อนในหน่วยได้, ทหารกองประจำการต้องสารถใช้เครื่องมือสื่อสารในหน่วย ในการติดต่อกับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ได้ เป็นต้น และในเวลา 1200-1330 ตรวจเยี่ยมการฝึกของกองร้อย นขต.พัน.ร.173 ดังนี้
1. ร้อย.ร.722 : การ รปภ.สถานที่ราชการ
2. ร้อย.ร.1741 : การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
3. ร้อย.ร.1731 : การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
4. ร้อย.ร.1721 : การ ลว.ด้วยยานยนต์ ในพื้นที่เขตเมือง