เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต. สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล  ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวน ผกท. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม นฝ.นศท.มทบ.37 มี ผกท. เข้าร่วม จำนวน 83 นาย โดยได้ดำเนินการฝึกทบทวนดังนี้.-
 1. การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 
 2. การฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ
 3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)