วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงาคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และพ่อค้า ประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เป็นจำนวนมาก