พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย ณ บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๙ นาฬิกาความเป็นมา เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เวลาประมาณ ๑๖.๔๕ นาฬิกา ที่สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑๘๒  ฐานปฏิบัติการละมาด ได้ถูกกองกำลังทหารประเทศลาวเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการละมาด และระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนัก ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ได้ยิงโต้ตอบเพื่อยึดรักษา ฐานปฏิบัติการละมาด ไว้อย่างสุดความสามารถแต่เนื่องจากกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีอย่างหนัก และมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่า จนกระทั่งสถานการณ์คับขัน เห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้ได้ ด้วยความห้าวหาญ ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ฐานปฏิบัติการละมาด จึงร้องขอการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานปฏิบัติการละมาด หวังให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนัก แม้จะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเองก็ตามจนในที่สุด ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ซึ่งกำลังอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดปืนใหญ่บริเวณศีรษะเสียชีวิตในสนามรบ จากการปฏิบัติการรบในครั้งนั้น ซึ่งทำให้กำลังพล ของกองพันทหารม้าที่ ๑๘ (ในขณะนั้น) ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ นาย จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติความกล้าหาญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบ ปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้า กองพลทหารม้าที่ ๑ จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังทราบถึงวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าสืบไป