พลเอก ถนอม  วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “เสนามาร์ท”  โดยมี พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ  ณ บริเวณด้านข้างสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้ดำริให้ก่อสร้างอาคาร “เสนามาร์ท” เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่กองทัพภาค ที่ ๓ และเป็นสถานที่ให้กำลังพลนำสิ่งของมาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมเป็นสถานที่ให้กำลังพล ทุกระดับชั้นได้ผ่อนคลายจากการปฎิบัติงาน  และจะได้ดำเนินการกำหนดวันที่มีตลาดนัดสัปดาห์ละ ๑ วันโดยจะเลือกวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป