เมื่อ 30 ส.ค.63 ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วย จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เข้าทำการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนสำหรับเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ บ.หัวพลวง หมู่ 7 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จำนวน 4 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน (รวมการช่