จากเหตุการณ์พนังดินกั้นแม่น้ำยม ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหาย ทำให้น้ำไหลเชี่ยวเข้าท่วม บ้านเรือนกว่า 100 หลัง โดยเฉพาะหลังที่ปลูกสร้างอยู่ทางไหลของน้ำซัดอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 24 ส.ค.63 บ้านของนายอำนาจ เขียวฤทธิ์ ได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปกลับกระแสน้ำทั้งหลัง พร้อมกลับทรัพย์สิน วันที่ 28 ส.ค.2563 พล.ต. กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมจัดชุดช่าง จาก กองพันทหาร ช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1  บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อบต.ท่าทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับพื้นที่ และก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ในวันนี้ทางองค์การบริการส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้นำดินมาปรับพื้นที่ เพื่อรอการก่อสร้างจากชุดช่างต่อไป