เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 4  จัดกำลังจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยประชาชนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ 1 ต.ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  หลังสถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติ โดยได้ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือน ที่พังเสียหายจากการถูกน้ำป่าไหลหลากซัดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติ พร้อมกันนี้หน่วยยังจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ นำยาสามัญประจำบ้านตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน