เมื่อ 31 ส.ค.63  พัน.สบร.23 บชร.3 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน (ชุดช่าง) และ จิตอาสาประชาชน ได้ดำเนินการรื้อถอน ซ่อมแซมบ้าน นาย อาคม สร้อยยุสนธ์ บ้านเลขที่  55 หมู่ 7 บ้านหนองโว้ง ต.ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งได้รับผลกระทบเหตุอุกทกภัย บ้านเรือนเสียหาย