เมื่อ 31 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ฉก.ทพ.36 จัด ส.พยาบาล พร้อม กำลังพล ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกในการ รับ  -ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน โดยได้รับการสนับสนุน ฮท.212 จาก ฉก.ร.17/กกล.นเรศวร ณ สนาม ฮ.ฉก.ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำผู้ป่วยส่งต่อรับการรักษา จาก รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไปยัง รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทราบชื่อคือ นายเดระมุย  ศึกษาพงษ์พันธุ์  อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 ม.9 ต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดในสมองขาดเลือด แพทย์ รพ.แม่สะเรียง ได้ขอสนับสนุนให้ส่งไปรักษาต่อ ณ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อวินิจฉัยและรักษาตามอาการ