เมื่อ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.45 น. พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อดูขั้นตอนการรับทหารใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ในปีนี้กองทัพภาคที่ มีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป