เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 เวลาประมาณ 08.00 น.  ศบภ.มทบ.37 โดยสัสดีอำเภอแม่จัน และ ฉก.ทพ.31 กกล.ผาเมือง พร้อมด้วย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ,ปลัดอำเภอ ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแม่จันที่ 9 และผู้ใหญ่บ้านพร้อมจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิดฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่บ้านของประชาชน เเละ เส้นทางสาย แม่จัน-แม่อาย บริเวณบ้านสันติสุข  หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบดินสไลด์น้ำไหลข้ามทาง 6 จุด และบ้านเรือนราษฎรถูกดินสไลด์เสียหายจำนวน 6 หลัง