มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. ลงพื้นที่มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 64
 
   เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63 พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน., พล.ต. สุรจิตร  สุขีเมฆ รอง ผบ.ศป.บส.ชน. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล หน่วย บก.ควบคุมฯ ที่ 2 และ ชป.กร.ฯ ที่ 1 เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งนำสั่งการจาก ผบช. ไปแจ้งให้กำลังพลรับทราบและปฏิบัติตาม ณ บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 2 บ.ห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.