กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
                            กองทัพบก ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพรวมของกองทัพบก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปในทางเดียวกัน  ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
โดยพร้อมเพรียง กองทัพภาคที่ ๓ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ กำลังพลและครอบครัวของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓
 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๙ และชุมชนรอบค่าย กำหนดจัดพิธีโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
                                                 - ๐๗.๐๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ
- ๐๗.๓๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ