เมื่อ 13 ต.ค.63 เวลา  07.30 น. ที่ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง       จังหวัดพิษณุโลก พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3

และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

 


รองแม่ทัพภาคที่ 3  สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมากร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป           
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ในจะมีพิธีถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรม นาถบพิตร

 

จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม
ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก