รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธี