เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น. พ.อ. ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.พล.ร.4 เป็น ผู้แทน ผบ.พล.ร.4 ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ ผู้แทน ผบ.มทบ.39, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก และผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 ให้กับนางกัญญาภัค ฆ้องชัย และ นางฉวีวรรณ เรืองโภคา ณ บริเวณเต็นท์ชั่วคราว บ้านเลขที่ 117/2 ถนนสีหราชเดโชชัย ชุมชนบ้านคลองพัฒนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

โดย พล.ร.4 ยังได้ดำเนินการมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้   ทั้ง 2 ครอบครัว ซึ่งในการดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นางกัญญาภัค ฆ้องชัย ซึ่ง พล.ร.4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการ หน่วยได้ดำเนินการให้ ร.4 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ ห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวให้กับนางกัญญาภัคฯ ภายในวันนี้