พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

เวลา 19.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานไปทอดถวาย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินราช จากนั้นทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระพุทธชินราช ประทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า พาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน และทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เฝ้าฯ รับเสด็จสำหรับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2458 พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในปีใด โดยมีการลงรักปิดทององค์พระเป็นครั้งแรก ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ และได้มีการบูรณะลงรักปิดทองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และครั้งล่าสุด มีการบูรณะในรัชกาลที่ 9 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มี พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) เป็นเจ้าอาวาส