เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เม.ย. 64 กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสา ที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ด้วยทั้งนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ได้มีการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด  รวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต อีกทั้งยังเป็นการดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนในมิติต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส หรือในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หน่วยทหารได้เข้าดูแลประชาชนในหลายด้าน ได้แก่ การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อเป็นการช่วยสำรองโลหิตไว้ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย และในโรงพยาบาลต่างๆ มีปริมาณลดลง  โดยกำลังพลจิตอาสา ครอบครัว และประชาชน ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือสังคม กองทัพภาคที่ 3 จะยังคงดำรงความต่อเนื่องในการร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาล เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการต่อไป