เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เม.ย. 64 กว่า 291,000 ซีซีกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 3 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด  รวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต อีกทั้งยังเป็นการดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนในมิติต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส หรือในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หน่วยทหารได้เข้าดูแลประชาชนในหลายด้าน ได้แก่ การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อเป็นการช่วยสำรองโลหิตไว้ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย และในโรงพยาบาลต่างๆ มีปริมาณลดลง  โดยกำลังพลจิตอาสา ครอบครัว และประชาชน ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือสังคม ได้ปริมาณโลหิตรวม …291,000  มิลลิลิตร และมีกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคแล้ว … 723 นาย  ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จะยังคงดำรงความต่อเนื่องในการร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาล เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการต่อไป