พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะผู้บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ป โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าบันทึกเทป ครั้งละไม่เกิน 5 คน จัดให้มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ที่เข้าร่วมถวายพระพรบนเวที ต้องใส่แมสตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง