เมื่อ 28 พ.ค. 64 เวลา 08.30 น. พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7มอบหมายให้ พ.ต. เสงี่ยม ศิริ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อมกำลังพล ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "อสม.เคาะประตูบ้านเชิญชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน" เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา – 2019 ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ฯ