เมื่อ 28 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ท.ธีระพงษ์  จิระโภคิน ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย (ขุนอาสา 304) ร่วมกับส่วนราชการ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตลาด และภายในชุมชน ต.ท้อแท้, ต.ท่างาม, ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน Covid-19  พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 และมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแผ่นพับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด – 19  ให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และประชาชน ในพื้นที่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19