เมื่อ 31 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. ป.พัน.17 พล.ร.7 นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน, บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมรับการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)      อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ทำให้บริเวณโรงเรียนสะอาดปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความซาบซึ้งใจ/มั่นใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นอย่างมาก