ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 27 นาย ร่วมกับ คณะครู อาจารย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด กำจัดสิ่งปนเปื้อนโดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารชั้นเรียน ภายในห้องเรียน โรงอาหาร และพื้นที่ที่เป็นส่วนรวม พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน    ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สร้างความมั่นใจให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้สถานศึกษามีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากเชื้อโรค ก่อนการเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารบก “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”