เมื่อ 31 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น. มณฑลทหารบกที่32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่32 จัดกิจกรรม “Army Delivery” นำสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พร้อมอาหารกล่อง(เมนูข้าวเหนียว ไก่ทอด)ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของคุณปริญ สุภารัตน์ (หมาก ปริญ) จำนวน 130 กล่อง และหน้ากากอนามัย ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ บ.ปงวัง และ บ.ไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้สืบเนื่องจากในห้วงปัจจุบันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้น ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยทหารเข้าให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถ โดยหน่วยทหารในพื้นที่ จ. ลำปาง พร้อมยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสุดกำลังความสามารถ ส่งผลให้มีผู้ประสงค์ดีที่ห่วงใยและพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้แสดงเจตจำนงมอบสิ่งของต่างๆผ่านหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อส่งถึงประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้น ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่32 มีความยินดีและดีใจที่เห็นความตั้งใจในการช่วยเหลือแบ่งปันให้กันและกัน  หน่วยพร้อมเป็นสื่อกลางในการนำสิ่งของไปส่งถึงมือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ตามลำดับต่อไป อย่างแน่นอน