วันที่ 2 มิ.ย. 64 พล.พัฒนา 3 และหน่วย นขต. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน โดยได้นำเครื่องอุปโภค/บริโภค จากโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บรรจุใส่ตะกร้า “ ตะกร้าปันสุข” มอบให้พี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด - 19  พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกำลังพล เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 จากนั้นเข้าปรับปรุงแปลงเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ น้อง ๆ นักเรียน (โครงการตู้กับข้าวข้างบ้าน) ณ รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก