เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564  กรมทหารพรานที่ 32  จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 10 นาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2564  และเพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตขั้นวิกฤต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ธนาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 3 รพ.น่าน