เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.มทบ.310 ได้สนับสนุนเตียง จำนวน 40 เตียง ให้กับ โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก (มทร.ล้านนาตาก) โดยจัดกำลังพลจิตอาสาในการช่วยขนย้าย และช่วยจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต