โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทางบกที่ 33  ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน Army  Delivery  จัดรถจักรยานยนต์นำถุงปันสุข บรรจุ เครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา อาหารกึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง น้ำผลไม้ พร้อมหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และคู่มือการป้องกัน Covid-19   นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบศูนย์การฝึกฯ ในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 5 ครัวเรือน  เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นการส่งความห่วงใยและส่งมอบกำลังใจ จากมณฑลทหารบกที่ 33 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 สู่ประชาชนตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 3 ที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส