เมื่อ 4 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น.  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จำนวน 26 ชนิด รวม 1,250 ซอง ให้กับอาสาสมัครแกนนำเครือข่ายฯ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ ม.13 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกเครือข่ายแนวร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีฯ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 310 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19