เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้กับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ จ.พิจิตร ซึ่งจะนำไปปลูกในโครงการจัดทำแปลงนาข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยผ่านกรรมวิธีลดความชื้น และคัดแยกสิ่งเจือปน ได้น้อมเกล้าน้อมกระ หม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้กับเกษตรกรใน จ.พิจิตร จำนวน 9 ราย