วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน” เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จาก กรุงเทพ ฯ กลับมายังภูมิลำเนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา หลังจากรัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานจากการลงพื้นที่ตรวจเชื้อเชิงรุก ทำให้พบว่ามีแรงงานติดเชื้อโควิด - 19 เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานที่รักษาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เพื่อลดภาระระบบสาธารณสุข ของกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กองทัพภาคที่ 3 จึงได้นำรถบัสไม่ปรับอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาดัดแปลงทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารและพลขับ แยกออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ในการป้องกันเจ้าหน้าที่ อาทิ ชุด PPE, FACE SHIELD, หมวกคลุมศีรษะ, ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการวางแผนการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำการกักตัว 14 วัน ภายในสถานกักตัว BUBBLE & SEAL ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนที่จะสามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ในรอบต่อไปได้